Jak założyć firmę transportową

Jak założyć firmę transportową

Pierwsza strategia, czyli koncentracja na jednej działalności tyczy się przede wszystkim firm, które specjalizują się w wyrobie jednego określonego wyrobu, usługi, asortymentu.
Wówczas firma ta działa na rynku jednym pierwotnym lub też ma innych segmentach tego właśnie rynku. Są to głównie firmy wyspecjalizowane, które są bardzo charakterystyczne dla etapu produkcyjnego, czyli pierwszego etapu w rozwoju przedsiębiorstwa. Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorstwa głównie koncentrowały się na tylko i wyłącznie jednym rodzaju działalności i wówczas ich zadania opierały się tylko i wyłącznie o jeden sektor. Jednakże
w latach 30-tych pojawił się proces dywersyfikacji, który bardzo skutecznie spowodował, iż większość firm zaczęła rozwijać się na innych sektorach. Oczywiście nie można uważać, że wszystkie firmy wówczas dokonały zdywersyfikowania się. W momencie, gdy firma będzie koncentrowała się tylko i wyłącznie na jednej działalności ma ona wówczas dwie możliwości. Pierwsza z nich tyczy się utrzymania tego jedynego wyrobu, usługi przez długo okres na rynku. Musi być to wówczas spowodowane bardzo długim cyklem życia, wytrzymałością tego konkretnego produktu.

Comments are closed.