Pojęcie transportu

Pojęcie transportu

Jak już wcześniej zostało wspomniane transport dziś stanowi nieodłączny element życia społecznego. Również jest to ważna cząstka działaności gospodarczej. Transport ujmowany jest jednakże dużo bardziej w szerszym znaczeniu:
1. Transport w znaczeniu czynnościowym czyli przemieszczanie
2. Transport w znaczeniu podmiotowym czyli odnosi się on głównie do działań technicznych oraz organizacyjnych
3. Transport w znaczeniu rzeczowym jest to wyposażenie transportu czyli min. infkastruktura.
Jednkaże dziś bardzo często pomijany jest aspekt podmiotowy. Dlatego też za główną definicję transportu przyjęto działaność, która głównie ma na celu przemieszczanie się czy to osób czy też ładunków wraz z użyciem wszelkich dostosowanych do tego maszyn, urządzeń.
Na pewno bardzo ważne jest to by poznać jakie podstawowe funkcję spełnia transport 1:
1. Funkcja usuługowa. Jak wiadomo transport głównie służy do zaspokajania bardzo ważnych potrzeb takich jak: społecznych, gospodarczych, obronnych. Dzięki czemu możliwa jest działalność czy to dystrybucyjna czy też i konsumpcyjna.
2. Funkcja stymulująca. Funkcja ta polega głównie na tym iż transport znacznie pobudza jak i przyśpiesza wszelkie procesy zapewniające właściwe obsługiwanie się sfery takiej jak zaopatrzenie czy też zbyt.
3. Funkcja dochodwa. Jest to bardzo ważna funkcja gdyż transport jest działem gospodarki narodwej dzięki, której wytwarzane jest tzw. krajowe brutto.
4. Funkcja integracyjna. Jak wiadomo transport przyczynia się do bardzo mocnej integracji wszelkich państw w sferze gospodarczej, politycznej

Comments are closed.