Czym jest logistyka?

Czym jest logistyka?

Definiując czym tak naprawdę jest dziedzina wiedzy znana jako logistyka można powiedzieć, że jest to pomoc w budowaniu lojalności klienta przez zapewnienie mu odpowiedniego poziomu obsługi. Jakość obsługi jest znacznie trudniejsza do skopiowania przez konkurentów niż cena czy jakość produktu. Obsługa klientów to nie tylko obszar zainteresowań specjalistów od marketingu, jest to także centralna sfera działań menadżerów logistycznych. To, jaki firma zaoferuje poziom obsługi klienta, zależy od szeregu decyzji podjętych przez logistyków w sferze transportu, zapasów, skaldów, prognozowania popytu, zamówień zaopatrzeniowych. Nie bez znaczenia jest także zarządzanie systemami informacyjnymi w firmie.

Comments are closed.