Systemy logistyczne występujące w logistyce

Systemy logistyczne występujące w logistyce

Logistyka to również systemy logistyczne, które są niezwykle przydatne, w tej dziedzinie. Logistyka i jej systemy razem tworzą pewną określoną strukturę systemów, które występują, w postaci poszczególnych elementów systemu, a także relacji, które zachodzą pomiędzy tymi elementami. Wyjaśniając system logistyczny możemy powiedzieć, że jest to celowo zintegrowany, oraz zorganizowany przepływ zarówno produktów jak również materiałów. Każdy z systemów logistycznych wyodrębnia przede wszystkim dwie sfery przepływów fizycznych., a także regulacji. Jak widać logistyka to dziedzina, w której występuje wiele systemów odpowiedzialnych za cały proces, a rózne czynności są jedynie efektem tych wszystkich systemów logistycznych.

Comments are closed.