Analiza SWOT

Analiza SWOT

Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że nie jest możliwe w łatwy oraz szybki sposób uzyskać odpowiedz na pytanie, w jakim miejscu znajduje się przedsiębiorstwo. Wymaga to dokonywania bardzo dokładnych analiz otoczenia. Otoczenie to musi odnosić się do miejsca, w którym działa dana firma. Każda dokonywana analiza sytuacji powinna obejmować badanie rynku. Z kolei te badanie rynku musi zawsze uwzględniać najnowsze trendy na rynku. Również ważne jest to by analiza sytuacji zawiera bardzo dokładną identyfikację wszelkich konkurentów. Powinna ona podawać zarówno słabe jak i mocne siły każdego konkurencyjnego przedsiębiorstwa.
W analizie sytuacji najczęściej stosowana jest analiza SWOT . Dokonując analizę SWOT można bardzo dokładnie zapoznać się z otoczeniem firmy również można dokonać wyodrębnienia ważnych parametrów w takich obszarach jak :
a) analiza szans i zagrożeń
b) analiza silnych i słabych stron przedsiębiorstwa
c) określenie strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa.
Należy wiedzieć, że metoda SWOT skutecznie ogranicza zakres analizy strategicznej . Również SWOT dokonuje bardzo wyraźne ukierunkowanie wyżej wymienionej analizy. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że wszelkie siły, słabości
, zagrożenia oraz szanse są bardzo ważne. Jednakże pod uwagę bierze się jedynie strategie
, które będę możliwe do podjęcia przez konkretne przedsiębiorstwo.

Comments are closed.