Instrumenty logistyczne wpływające na proces systemowy.

Instrumenty logistyczne wpływające na proces systemowy.

Handel jest bardzo szczególnym sektorem gospodarki nie tylko, w naszym kraju, ale na całym świecie. Poza transportem bardzo ważna jest również rola jaką pełni logistyka. Można powiedzieć, że handel jest takim naturalnym pośrednikiem jeśli chodzi o procesy przepływu produktów między poszczególnymi sferami gospodarki. Wchodzi tu w grę zarówno handel wewnętrzny jak również handel zewnętrzny inaczej nazywany zagranicznym. Logistyka jest bardzo ważna zarówno jeśli chodzi o transport krajowy jak również zagraniczny. Te wszystkie czynności obejmują zarówno dystrybucję, a także zaopatrzenie danych przedsiębiorstw. Jednak żeby nie być tak naukowym to można powiedzieć, że na procesy logistyczne wpływa bardzo dużo instrumentów odpowiedzialnych za cały proces.

Comments are closed.