Klasyfikacja strategii rozwoju przedsiębiorstw

Klasyfikacja strategii rozwoju przedsiębiorstw

Bardzo często również firmy w swych działaniach decydują się na strategie stabilizacyjne. Takie rozwiązanie pojawia się przede wszystkim w momencie, gdy firma znajduje się w stabilnej sytuacji, dzięki czemu można ona nadal w pełni rozwijać się i poddawać niewielkim, ale potrzebnym modyfikacjom. Oprócz tego strategia stabilizacji wykorzystywana jest w momencie, gdy nastąpi wyczerpanie zasobów oraz gdy pojawi się takie zjawisko jak rutyna menadżerów. Wówczas to użyta strategia stabilizacji daje możliwość utrzymania nadal swej bardzo wysokiej pozycji a dodatkowo pozwala wprowadzić niewielkie poprawki, które na pewno będą działały korzystnie na rozwój firmy .
Do najczęściej używanych strategii stabilizacyjnych należy strategia penetracji czy też strategia rozwoju produktu. Również wiele firm decydujących się na tego typu rozwiązanie stawia na strategię dającą możliwość uzyskania maksymalnych zysków, ale na krótki okres i wówczas ważne jest to by pojawiła się minimalizacja wydatków.

Comments are closed.