Pacownicy w transporcie

Pacownicy w transporcie

Zatrudnieni pracownicy posiadają nie tylko odpowiednie do jazdy uprawnienia, lecz również certyfikaty pozwalające na jazdę po całej Europie. Tak dobrze wyszkolona kadra zarówno z kwestii związanej z transportem jak i jego organizacją jest bez wątpienia dużym atutem firmy. Niestety warto nadmienić, iż nie wszyscy pracownicy posiadają tak dobre atuty jak na przykład znajomość języków obcych. Niektórzy niestety, ale będą musieli w najbliższym czasie nadrobić tę zaległość, która z pewnością może zostać wpisana na chwilę obecną do słabych stron przedsiębiorstwa. Kolejną negatywną cechą występującą wewnątrz firmy jest brak jednolitej koncepcji względem promocji firmy. Każda organizacja powinna być reklamowana tak aby trafić do jak najszerszej grupy potencjalnych klientów. Takie działania oczywiście są realizowane jednak nie ma określonej profesjonalnej strategii w tym kierunku i niektóre działania nie do końca są zbieżne z przyjętą wizją marki.
Wśród szans występujących w otoczeniu znajduje się rosnący popyt na usługi transportowe, który wynika także ze zmian zachodzących na rynku, w tym otwierania się polskich przedsiębiorców na współpracę z zagranicą zarówno w zakresie eksportu jak i importu dóbr. Kwestia ta posiada swoje odzwierciedlenie również w globalizacji rynków, co powoduje, iż z usług polskiej firmy transportowej nie korzystają jedynie polscy przedsiębiorcy, lecz również firmy zagraniczne. Brak zobowiązań finansowych przy jednoczesnych generowaniu zysku daje możliwość przedsiębiorstwu na uzyskanie kredytu ze względu na posiadanie zdolności kredytowej, pozwalając jednocześnie na zmniejszenie obciążeń podatkowych wynikających z działania tzw. dźwigni finansowej. Dzięki temu przedsiębiorstwo zapłaci mniejszy podatek oraz będzie miało możliwość zaciągnięcia zobowiązania finansowego np. na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników lub kampanię promocyjną. Dużo polskich przedsiębiorstw korzysta z dofinansowań z Unii Europejskiej, które związane są z bezzwrotną pomocą finansową. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie i bez wątpienia pozwala organizacji na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i tym samym rozwój firmy. Czynnik ten został wpisany w ramach szans, gdyż w aspekcie przedsiębiorstwa Ruszcz-trans stanowi zaletę, jednak analizując go w ramach przedsiębiorstw konkurencyjnych jest to bez wątpienia wada zagrażająca stabilnej pozycji firmy. Kolejnym zagrożeniem występującym w otoczeniu jest duża konkurencja na rynku, a także niestabilne ceny paliw, które mają odzwierciedlenie w konieczności podwyższania cen za świadczone usługi. Istotną kwestią jest również fakt, iż w wielu państwach, również na terenie Europy występują odmienne regulacje prawne w zakresie przewozu towarów oraz osób. Firma zajmująca się transportem międzynarodowym musi zaznajomić się z tymi wymogami, w przeciwnym razie może zapłacić wysoką karę.

Comments are closed.