Rynek usług transportowych

Rynek usług transportowych

Funkcję jako pełni transport są bardzo szerokie i co ważne mają ogromny wpływ na całą gospodarkę. Na pewno funkcja usługowa oraz integracyjna decydują iż deregulacja rynku odbywa się w określonych granicach. Rynek usług transportowych głónie definiowany jest jako „sfera obrotu usługami transportowymi, w której sprzedawcy i nabywcy wywierają wzajemny wpływ na siebie, kształtując popyt i podaż”. Należy zdawać sobie sprawę, iż podmiotami na tym rynku usług są tzw. usługodawcy czyli wszelkie jednostki, któe świadczą usługi transportowe oraz usługobiorcy czyli inaczej mówiąć użytkownicy transportu. Dodatkowo podmiotami wchodzącymi w skład rynku usług transportowych są wszelkie struktury organizacyjne dzięki, którym zapewniony jest wszelki kontakt właśnie pomiędzy stronami rynku.
Co ważne strona rynku usług transportowych jest bardzo rozproszona oraz zróżnicowana w swych potrzebach. Z drugiej jednak strony struktura oraz siła strony podażowej wynika głównie z istniejącej formy rynku. Wśród form rynku wymienia się: polipom, oligpol, monopol. Również ze względu, iż rynek usług transportowych jest bardzo szeroki wymienia się wiele podziałów.

Comments are closed.